(LP221) 奧卡潔齒骨(迷你)
search
  • (LP221) 奧卡潔齒骨(迷你)
  • (LP221) 奧卡潔齒骨(迷你)

(LP221) 奧卡潔齒骨(迷你)

奧卡潔齒骨(迷你)

扁平的骨頭形狀有助於鍛煉下巴肌肉,而彩帶則有助於去除軟牙垢。

 

- 可在咀嚼和玩耍時幫助按摩牙齦並改善牙齒健康

- 柔軟的橡膠具有耐嚼性,彈跳性和漂浮性

- 尺寸適合愛咀嚼的小狗

- 可在咀嚼時鍛煉下巴
                                                                                                                                                                                                                  
尺寸: 4.5" L x 3" W x 1" H

#221

商品資料

對象
狗狗
玩具類型
咬骨類